WELKOM

Laatste Nieuws

Na 20 jaar genealogische onderzoek naar onze familie, wordt deze periode afgesloten met een boek. Het boek is een familiegeschiedenis van onze familie; de Hollandse familie Van der WOERD. Van 1178 met de Ridder Floris De WORTH of Van (der) WOERT tot nu met de huidige Van der WOERD’jes van onze familie. De opzet van dat boek is gekozen voor genealogieën en parentelen, in combinatie met biografieën van de Van der WOERD’en in takken. In 280 pagina’s A4, in wit-zwart met foto’s, schema’s en tekeningen. 6 Pagina’s in kleur.Gebonden met een harde omslag.

Voor de prijs €39,65, excl. verzendkosten.

Bestellen met Email aan Joop van der Woerd, woerdko@planet.nl

De stamboom van de familie Van (de(r) WOER(D)(T) uit Holland.

Een initiatief van Joop (Johannes Hendrik) Van der WOERD, geboren1948 in Leiden (zie hierboven).De stamboom heeft totaal meer 5490 personen. Vanhet jaar 1100 met Flores De WORTH (WURTH) of Van (der) WOERT tot nu metde”WOER(D)(T)’jes”inNederland.

Op deze site vind je vooral genealogische gegevens van de familie Van der WOER(D)(T) mijn voorouders en aanverwanten. Op gezette tijden wordt de website aangepast. Deze ‘Hollandse’ stamboom is een deel van, in al meer dan achttien jaren ‘verzamelende’, genealogische data van Woer(d)(t)’en in Nederland. Een tak uit Zoetermeer, vanaf 1750 komt de achternaam VERWOER(D)(T). Om ‘Van der’ te schrijven als ‘Ver’, een luie schrijfwijze?De familie Van der WOORT uit Leiden. Na Leiden is de familie gevestigd in Voorschoten. Later verhuist naar WIJK aan ZEE. Door “verschrijving” is Van der WOORT verandert in Van der WOERT, een kleine familie die circa 1800 is uitgestorven. Zie de parenteel Van der WOORT : http://www.genealogieonline.nl/parenteel-van-der-woort/

In Fotoalbums staan foto’s van mijn familieleden uit vervlogen tijden in PERSONEN, WOONOMGEVING, FAMILIEBERICHTEN en WAPENS.

Ga naar de pagina Stamboomvoor het zoeken opfamilienaam en/of op voorna(a)m(en). Binnen de Stamboom “lopen” naar een ander blad, in tijd vooruit of terug, meteen zwarte pijl. Met een grijze pijlkomt U in eenwebsite met informatie overeen persoon (andere stamboom, archief, enz.). Klikken opeen naam komt Uineenpersoonskaart c.q. biografie vaneen persoon.

De opmerkelijke biografieën zijn opgenomen alsBiografieën ‘Van der WOER(D)(T)’ en. Te lezen als een (dititaal) familiegeschiedenisboek. Ik heb zelfs onderzoek gedaan in archieven, maar daarnaast heb ik regelmatig aanvullingen ontvangen van familieberichten, zoekmachines, suggesties, van (amateur)genealogen, uit oude en nieuwe genealogische bladen en -boeken, GenLias, GenNet, enz. De laatste tijd heb ik informatie van (verre) familieleden, verwanten en anderen ontvangen. Zie het overzicht van de Bronnen.Als bezoeker van deze websiteis het leuk omUw schiftelijke reactiete lezen in het Gastenboek!

Het begin van deze “duffe” hobby, is gestart met een brief uit 1993 van de heer D. van der Woerd uit Ede, met wat vragen over familiegegevens. Na het sturen van wat informatie over mijn ouders en grootouders, heb ik ontvangen de “Genealogie van Cornelis Ghijsenz. (VAN DER WOERD), gemaakt op 14 apr. 1993 door genoemde de heer D. van der Woerd. Mijn interesse, voor de genealogie van mijn familie, was gewekt. De eerste vragen “opborrelden”: Wie zijn de ouders van Cornelis Ghijsenz?, heeft Cornelis Ghijsenz. zussen en/of broers?, Wat doen die mensen, enz. Na mijn eerste bezoek aan het CBG in ’s Gravenhage, is een “historische nieuwe wereld” gevonden om te ontdekken! Om te weten”:

– Harry Van der WOERD *1952. Bekende kunstschilder te Rotterdam en Cornelis Marinus Van der WOERD 1901-1994. Bekende kunstschilder en -etser.

– Johanna OVERMEER 1864-1931 getrouwd met Frederik Van der WOERD 1858-1946. De tante van Johanna (een zuster van haar vader), Catharina OVERMEER 1834-1927 en trouwde met Hermanus BEIJ 1834-voor1927. Een zoon van dit echtpaar (een neef van Johanna), ook genoemd Hermanus BEIJ *1877 en getrouwd in 1904 Leiden met Maria BROUWER *1884. Deze Hermanus en Maria zijn de ouders van 11 kinderen! Het 10e kind was Maria of Mary (Rietje) BEIJ (achternicht van Johanna), geboren in 1919 in Leiden en overleden op 23-10-1998 in Horn, Limburg, 79 jaar oud. Mary BEIJ is genoemd “De zangeres zonder naam”, de Nederlandse beroemde zangeres van het ‘Nederlandse Levenslied’.

– Maria Van der WOERD 1806-1866. Maria krijgt, ver voor haar huwelijk in1850 metJohannes SMIDT *1794,vier kinderen;2 dochters en2 zonen. De vier kinderen hebben de achternaam Van der WOERD. Maria waseen “vroege BOM moeder” of een “gevallen vrouw”? Ik weet het niet. Uit de Nicolaastak en Johannestak, wonen en levenca. 10 á 15″Van der Woerd’jes” in Nederland.

– Willem (Guillaume) Van der WOERD *1760. In de “Criminele vonnisboeken van Leiden 1533-1811”, blz. 423 en 424, over Willem is te lezen op de datum 11-1- 1783: “WOERT van der, Willem, 23 jr., geb. Leiden, pruikmakersknecht; medeplichtigheid aan de ontvoering van Alida POORTER; het betalen van de kosten van het geding…… Ook drie jonge mannen, vrienden van Willem?, zijn ook gestraft voor deze ontvoering. De drie andere “criminelen” zijn: Hermanus KEMP, 22 jr., geb. Haarlem, kleermakersknecht; huisvredebreuk, het ontvoeren van Alida POORTER in vereniging met Christiaan AALBRECHT; 14 dagen hechtenis op water en brood. De Christiaan AALBRECHT, 24 jr., ged. Leiden, schrijver; gestraft voor 8 dagen….hechtenis op water en brood. De derde persoon is Jan LANGEAKKER, 24 jr., geb. Leiden, kruideniersknecht; ook gestaft voor medeplichting aan de ontvoering, ook Willem en ook met de indentiek straf; het betalen van de kosten van het geding. Na het “toeval” is Willem, na krap vier maanden, in het huwelijk in Leiden op 9 mei 1783 met …Elisabeth ALBRACHT of AALBRECHT, een zuster van Christiaan AALBRECHT?

– Jacqueline Van der WOERT (WUERT) 1595-1630, getrouwd met Adriaen GAEL. Echtgenoot Adriaen Gael heeft 3 broers; Huych getrouwd met Maria de Meli, Claes getrouwd met Annetgen Jansdr. Steen en Dirck getrouwd met de zuster van Annetgen, Aeltgen Jansdr. Steen. Een jonge broer van Annetgen en Aeltgen; Havick Jansz. Steen, korenkoper, bierbrouwer, getrouwd in Leiden met Elisabeth Wybrantsdr. Capiteyn, geboren Leiden. Uit dit huwelijk komen 8 kinderen, 6 meisjes en 2 jongens Jan en Wybrant. De Jan STEEN is de bekende Leidse kunstschilder. Voor twee broers van Adriaen; Claes en Dirk, is Jan Steen een neef (een zoon van een zwager). Voor Adriaen en Jacqueline is Jan Steen een “verwant”. Een andere “verwant” van het echtpaar is Jan LIEVERS, ook een bekende Leidse kunstschilder, de collega, vriend en leeftijdgenoot van Rembrandt Van RIJN met wie hij in Leiden nauw samenwerkte. Een oudere broer van Jan Lievers; Joost Lievens of Justus Livius, doorgaans de achternaam De Rechte of De Rechten voerend, is getrouwd in Leiden 1632 met Maria of Marijtje Jansdr. Steen, een oudere zus van de hierboven genaamde Annetgen Steen en Aeltgen Steen, een schoonzuster van Jan Lievers en “verwant” van Adriaen Gael en Jacqueline van der Wuert. Leuke informatie uit het Leidse geslacht Van der Woer(d)(t).

– Floris Florisz. II De WORT of Van der WOERT 1196-1235. Floris II moet het vertrouwen van de Hollandse Graaf Willem I hebben gehad. Uit oorkonden van 1213 en 1214 blijkt dat hij met hem in 1213 in Londen is geweest voor een bezoek aan KoningJan van ENGELAND en in 1214 metde Graaf Willem I heeft Antwerpen bezocht. Op de laatste lokatie behoorde ook zijn jongste broer, ridder Willem, tot het gezelschap. Floris II en Willem waren hier aanwezig bij het opmaken van het huwelijksverdrag tussen Floris IV, de zoon van Graaf Willem I, en Machteld, de dochter van Hertog Hendrik Van BRABANT. Floris II heeft dus nogal wat gereisd. Veel te paard en op de Noordzee met zogenaamde haringbuizen. In die dagen langdurige en hachelijke ondernemingen. Maar dit alles valt in het “niet” bij de veronderstelling dat Floris II van der WOERTmet Graaf Willem I HOLLAND en zijn zoon Floris IV HOLLAND in 1217 tot 1221 op kruistocht is geweest naar Damiate in Egypte!