BRONNEN

I INTERNET-BRONNEN of -LINKS.

Aangegeven in de stamboom met grijze ‘harken’.Klikt met de muis (linkse knop) op een grijze ‘hark’enukomt op een “bronlink” en/of “andere stambomen”.

 1. leidenarchief.nl
 2. rotterdam.digitalestamboom.nl
 3. haarlem.digitalestamboom.nl
 4. thema.delft.nl/archief/index.htm
 5. delft.digitalestamboom.nl/
 6. denhaag.nl/smartsite.html
 7. genlias.nl
 8. geneanet.nl
 9. familysearch.org
 10. cbg.nl
 11. rhijnhof.nl (1: Grafwijzer, 2: zoek: WOERD)
 12. geneadutch.nl (1: Namen index, 2: W, 3: WOERD of WOERDE)
 13. stamboom-boden.com (1: Achternaam: WOERD, 2: blz. 1, vanaf blz.13 WOERD)
 14. stamboomonderzoek.wilscholte.nl(zoeken Van der WOERD’s in kwartierstaat van Scholte)
 15. mijnstambomen.nl/ (1: Leiden, 2: Stambomen in Leiden, 3: Leidse familie(s))
 16. mijnstambomen.nl/ (1: Leiden, 2: Dopen in Leiden, 3:Keuze letter, 4: zoeken familienaam)

II GESCHREVEN en/of GEDRUKTE BRONNEN.

 1. Genealogie van Cornelis Ghijsenz. (VAN DER WOERD), gemaakt op 14 apr. 1993 met HAZA.DATA 6.34 door D. van der Woerd te Ede.
 2. Familieberichten van der Woerd, CBG (Centraal Bureau Genealogie).
 3. Familieberichten van der Woert, CBG.
 4. Familieberichten van der Woerdt, CBG.
 5. Dossier van der Woerd, CBG.
 6. Dossier van der Woert, CBG.
 7. Anon. manuscript. Een geschreven stamboom van het geslacht Van der Woerd (1100-1750). Dossier van der Woerdt, CBG.
 8. Anon. manuscript. Een geschreven stamreeks van Catharina van der Woerdt en Everard van Sypesteyn uit Utrecht, met getekende familiewapens (in kleur). Dossier van der Woerdt, archiefnummer 702, CBG.
 9. Anon. manuscript. Een geschreven stamreeks van Gijsbert van derWoert en Johanna van Nijenrode uit Utrecht. Dossier van der Woerdt, CBG.
 10. Anon. manuscript. Een geschreven stamboom vanaf Jan of Johan van der Woert uit Utrecht. Dossier van der Woerdt, CBG.
 11. Getypte teksten van “Transporten en Plechten der stad Utrecht” (1578-1662), “Huwelijksregister van de Gereformeerden Utrecht”, “Register van overleden aangebracht bij de Momboirkamer”, testamenten, enz., Archief Van Beest in het dossier van der Woerdt, CBG.
 12. Kopieen van geboorteakten en huwelijksakten van Archieven Leiden (RAL), Rotterdam (GAR) enDen Haag.
 13. Genea-informatie van het geslacht Van der WOERD door de heer ??????
 14. Genea-informatie van het geslacht Van der WOERD door de familie DEKKER uit Maassluis.
 15. Genea-informatie en foto’s van het geslacht Van der WOERD door de heer Wilko JONKER.
 16. Genea-informatie en foto’s van het geslacht Van der WOERD door de heer Albertus Cornelis Van der WOERD.
 17. Genea-informatie en foto van het geslacht Van der WOERD door de heerMarkJohannes Van der WOERD.
 18. Genea-informatie van hetgezinSCHULTZdoor de heer Louis Razoux SCHULTZ.
 19. Genea-informatie en foto’s van het geslacht Van der WOERD door de heer Bob de BOER.
 20. Genea-informatie en foto’s van het geslacht Van der WOERD door de dame Marianne Van der WOERD – TJOELKER.
 21. Genea-informatie van het geslacht Van der WOERD door de heer Freek Van der WOERD (*1948 Leiden).
 22. Genea-informatie van het geslacht Van der WOERD door de dame Ingrid Cornelia Van der WOERD (*1965 Breda).
 23. Genea-informatie van het geslacht DORREPAAL door de heer Nicolaas DORREPAAL (*1933 Leiden).
 24. Genea-informatie van het geslacht OVERMEER door de dame Daniëlle Maria (Elle) SAELENS – OVERMEER (*1952 Gouda).
 25. Genea-informatie en één foto van het geslacht Van der WOERD door de dame Cathalijne Van OORT (*1974 Leiden).
 26. Genea-informatie van het geslacht Van der WOERD door de dame Tamara Van der WOERD (*1984 Leiden).
 27. Genea-informatie en foto’s van het geslacht IMMINK door de heer Tjeerd IMMINK (*1946 ‘s-Gravenhage).
 28. Genea-informatie en foto’s van het geslacht Van der WOERD door de dame Antonetta Louisa Catharina Van der WOERD (*1960 Breda).
 29. Genea-informatie vande geslachten SARS, HULDENBERGHE, MEERTE, enz. door de heer Olivier MEERT.
 30. Genea-informatie en foto’s van het geslacht Van der WOERD door de dame Margaretha Louise Van der WOERD (*1964 Breda).
 31. Parenteel van Nicolaas Van der WOERT (ged. 02-06-1799 te Nieuwer-Amstel), door de dame Carla Südfeldt-Van der WOERT uit Amsterdam.
 32. Een medeling over het geslacht Van der WOERT uit Amsterdam, van de heer Piet Van der VEEN uit Amsterdam.
 33. Genea-informatie van het geslacht Van der FAES uit Den Haag, van de heer Bas de VRIES.
 34. Parenteel van Gabriel GRESSIE *1770 Leiden, ook met Genea-informatie met de Leidse familie BEIJ, door de dame Amalia Ernestina (Erni) HEIJMANS uit Breda.
 35. Genea-informatie van het geslacht Van der WOERD door deheerJack Van derMIJN uitRotterdam.
 36. Genea-informatie van het geslacht Van der WOERD(T) door deheer Pieter Engelbertus (Peter) Van der WOERDT uit Vlaardingen (*1954 Vlaardingen).
 37. Medelingen van de heer Andre SIERAmet genea-informatie van het geslacht JOHANSEN(Denemarken) eneen kwartierstaat van Petrus Cristiaan JOHANSEN (1888-1924).
 38. Genea-informatie van het geslacht Van der WOERD (tak uit Deventer en later over de “twijg” in Neuilly, Frankrijk) door de heer Jean-Claude Engelbertus Van der WOERD uit Neuilly, Frankrijk.
 39. Genea-informatie van het geslacht Van der WOERD (tak uit Deventer) door de dame Gerteke KORTELING uit Nederland.
 40. Genea-informatie van het geslacht Van der WOERD (“Maria-tak” uit Leiden » Rotterdam, enz.) door de dame Yvonne Van VLAARDINGEN-BRUININK.
 41. “Jong zijn in het klooster”, Volkkrant, maandag 5 mei 1997, “…..frater Albert Van der WOERD (37) uit Vlaardingen vertellen wat hen beweegt….”.
 42. “De heren van de kerk. De kanunniken van Oudmunster te Utrecht in de late middeleeuwen”, Bram van den Hoven van Genderen, Walburg Pers, Zutpen 1995?
 43. “De Leidse verwanten van Rembrandt en hun Leidse afstammelingen tot heden”, tweede vermeerderde druk (januari 1992), Gemeentearchief Leiden.
 44. “Rembrandt in Leiden, Portret van een schildersjongen en zijn stad”, Ingrid Brons en Annamarie Postma, Leiden, 2005, Boekhandel Kooyker en VVV Holland Rijnland.
 45. “Leiden, uw stad”, Burgersdijk & Niermans, Leiden, 1955, blz.6
 46. “Oud Leiden”, B. A. van Mourik, Het Wereldvenster, Baarn 1968.
 47. “Een halve eeuw K en G”, Henk Henzen, Krips repro b. v., Meppel 1978.
 48. “Inleidingtot de TV SERVICE”, door H. L. Swaluw en J. Van der Woerd, derde geheel herziene druk door Ing. W. Hertwich en G. Kroll, N.V. Philips’ Gloeilampenfabrieken – Eindhoven (Nederland) 1962.
 49. “Index Doopboeken Zoetermeer en Zegwaart 1776-1795”, Genealogische Werkgroep Zoetermeer, Zoetermeer 1994, van het Historisch Genootschap Oud Soetermeer.
 50. “Trouwboeken van Zoetermeer en Zegwaart 1651-1700”, deel 1: tekst (volledige trouwinschijvingen), deel 2: indexen.
 51. “Criminele vonnisboeken van Leiden 1731 t/m 1811 (incl. Klapper)”, H. M. van den Heuvel, blz. 423 en 424.
 52. “Transcriptie vande morgenboeken van Wassenaar, van 1544,1568, 1624, 1628,1640 bis, 1644, 1648”, E. Hoegee-De Nobel en A. G. A. Idenburg.
 53. “Klappers op morgenboek van Wassenaar, van 1544 tot 1598 en 1624 en 1628”, A. G. A. Idenburg.
 54. “Kohieren van het Familiegelt van Rijnland, van 1674, deel 1 en deel2”, Werkgroep.
 55. “Klappers op van het Familiegelt van Rijnland, van 1674”, P. W. C. van Kessel.
 56. “Kohier van de dorpen in het ressort Leiden, van 1600”, deel 1, Werkgroep.
 57. “Wijzigingen tbv kohier van de penningen van Rijnland, van 1635”, P. W. C. van Kessel.
 58. “Ruytergelden van Rijnland, van 1600”, P. W. C. van Kessel.
 59. “Klappers op de 200, 500 en 1000e penning van Leiden, van 1621 tot 1672 (delen 1 en 4)”, P. W. C. van Kessel.
 60. “Kohieren van de 200e penning van Rijnland, van 1623, 1625 en wijzigingen van 1646”, P. W. C. van Kessel.
 61. “Transcriptie vande morgenboeken van Leiderdorp, van 1568 en 1584”, P. W. C. van Kessel.
 62. “Lijst van Ambachtsbewaarders, van 1400 tot 1700 (delen 1, 2 en 3)”, P. W. C. van Kessel.
 63. “Transcriptie vande morgenboeken van Rynsburg, van 1588, 1660, 1664”, E. M. Olden Pieters.
 64. “Kohier van de capitale leningen van Rijnland, van 1599”,P. W. C. van Kessel.
 65. “Historie, geografie en genealogie van het geslacht Wor”, door Ing. H. van der HAVEN, Havenhûs, Midlum, Harlingen, april 1995, Uitgegeven voor de Oudheidkundige Vereniging “Sliedrecht”, Werkgroep Genealogie.
 66. “Het Westlandse geslacht Van der Woerd”, Familieboom van het geslacht Van der Woerd, Genootschap Oud Westland, 2004.
 67. “Waarom de één in Brussel wel Potter van der Loo genoemd wilde worden en de ander in Dordrecht niet”, door Ir. G. L. Meesters,Liber AmicorumJhr. Mr. C. C. Van Valkenburg, 207 t/m 217 en de noten 19 en 20 (ARA, GvH nr.728 f. 42. en A. J. Van der Aa, Aardrijkskundig Woordenboek dl. XII, Gorinchem, 1849, blz. 563), ‘s-Gravenhage, Centraal Bureau voor Genealogie, 1985.
 68. “Willem van der Woert levert van 1414/’15 schapen….enz.”, Genealogische bijdragen Leiden en omgeving, jrg. 4, pag. 309/310.
 69. “Liber Sigilorum. De zegels in het archief van de Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht, 1200-1811”.
 70. “GENEA1, Genealogie Van Dort; Een schets van een oorspronkelijk Westlands geslacht in de 14de – 16de eeuw, door Mr. J. J. F. Lots, pag. 93, – Procedures Hof van Holland: 31-5-1533.
 71. “GENEA2, Varia Rotterdam”, door B. de Keijzer, pag. 243, C. Zegels 3.
 72. “Zeven lokalebaljuwschappen in Holland”, blz.176 t/m 233, door O. Van den Arend, Hilversum, Verloren 1993.
 73. “De oudste bedelordekloosters in het graafschap Holland en Zeeland”, blz. 42, 133 en 203, door Drs. P. A. Henderikx, Dordrecht 1977, Hollandse Studiën 10, Uitgave van de Historische Vereniging Holland.
 74. “St. Pancras op het Hogeland. Kerk en kapittel in Leiden tot aan de Reformatie.”, B. N. Leverland (+), Hilversum, Verloren 2000.
 75. “Overzicht van de leenkamers in Holland”, door J. C. Kort, Algemeen Rijksarchief, Den Haag 1996, ARA Publikatiereeks nummer 1.
 76. “Onvoltooide Roem. De eerste negen Heeren van Brederode, 1203-1473.”, blz. 99, 111, 134, 196, 202, 207, 246, 257, 258, 259, 294 en 355, door Jan H. Verhoog, Bergen NH, De Coogh 1997.
 77. “Kastelen en Buitenplaatsen in Zuid-Holland”, Jos Stöver, Vincent Collette, Rianne van Hilten, Robert van Lit, Carla Oldenburger-Ebbers en Heimerick Tromp, Walburg Pers, Zutphen2000.
 78. “Wi Florens… De Hollandse graaf Floris V in de samenleving van de 13de eeuw.”, blz. 158, 159, 172, 197, 199 en 200, Onder redactie van D. E. H. De Boer, E. H. P. Cordfunke en H. Sarfatij, p/a Stichting Matrijs, Utrecht 1996.
 79. “Graven van Holland. Portretten in woord en beeld, 880-1580.”, D. E. H. De Boer, E. H. P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen 1995.
 80. “De naaste verwanten van Jan Steen”, Yvonne Prins en Jan Smit, Jaarboek CBG 1997.
 81. “Repertorium op de Leenregisters van de Lek en Polanen, 1309-1576.”, S. W. A. Drossaers, in: Het archief van den Nassauschen Domeinraad, eerste deel, V, ‘s-Gravenhage 1949.
 82. “Oorkonden van Holland en Zeeland tot 1299.”, A C. F. Koch, dl. I, ‘s-Gravenhage 1970.
 83. “Oorkonden van Holland en Zeeland tot 1299.”, J. G. Kruisheer, dl. II, 1222-1256 en dl. III, 1256-1278, Assen-Maastricht, 1986-1992.
 84. ” Suppl. Oorkonden van Holland en Zeeland”, blz. 42, noot 4, De Fremery.
 85. “Het archief van de graven van Holland 889-1581.”, J. C. Kort, 3dln., ‘s-Gravenhage 1981.
 86. “Groot charterboek der graaven van Holland, van Zeeland en heeren van Friesland enz.”, F. van Mieris, 4 dln., Leiden 1753-1756. Met name deel 2, blz. 584, deel 3, blz. 401.
 87. “De voorouders van Kees Jan Sluikerman.”, 95 en 96, door Sluiterman, Rotterdam 1981.
 88. “Duizend jaar voorgeslacht.”, 275, 77, 306, 307, door Slijkerman, Rotterdam 1987.
 89. “Duizend jaar voorgeslacht.”, Suppl. II, 138, 139,door Slijkerman, Rotterdam 1992.
 90. “Batavia Illlustrata”. Deel I, pag. 1178, 1179 en 1182, door S. Van Leeuwen.
 91. “Corpus Sigillorum Neerlandicorum”, blz. 131, no. 1381 en 1382, plaat 223 en de aftekening in Gelre’s wapenboek, voor hetwapen der Woerts.
 92. “Nassau’s Domeinarchief”, no. 6524 (Leenboek van Naaldwijk 1e deel), fol. 5vso, 17 en 17vso.
 93. “Arch. Leeuwenhorst”, charters 10 nov. 1330, 19 jan. 1322 en 15 okt. 1329, ARA.
 94. “Nyhoff’s Bijdragen”, 4e Reeks, 10e deel, pag.248, 249.
 95. “Archief Abdij Rijnsburg”, no. 867, blz. 97 en 99, door Hüffer.
 96. “Cartularium van het Kapittel van Naaldwijk”, folio 118 verso. Dit belangrijke, doch weinig bekende archiefstuk berust merkwaardig genoeg in de handschriften-collectie van de Kon. Bibliotheek (signatuur 73 E 38).
 97. “Uit het Notarisprotocol van Salomon (Seraert?) Lenaertsz. van der Wuert” in’Oud-Holland 1910′, door Dr. J. Prinsen.
 98. “Grenzen aan de macht. De Friese oorlog van de graven van Holland”, omstr. 1400, Proefschrift van Antheun Jansse, 1993, St. Hollandse Historische Reeks.
 99. “Vad. Woordenboek, 35 delen”, pag. 332 t/m 342.
 100. “Parenteel van Gerard I van Wassenberg”. www.overkwartiervangelre.nl/OVG/Parenteel%20Gelre/gelre.htm
 101. “Otto I van Beieren (paltsgraaf), Otto I van Gelre, Willem I van Holland, Ada van Holland van Rijnsburg”. nl.wikipedia.org
 102. “Het oude geslacht Van Foreest 1250-1570”, door H. A. Foreest, Van Gorcum, Assen 1950.
 103. “Verborgen en geboren. Het cisterciënzerinnenklooster Leeuwenhorst in de Noordwijkse regio (1261-1574)”, door Geertruida de Moor, Hilversum, Verloren 1994, blz. 34, 35, 410, 552, 553 en 595.
 104. “Uit het Haags Gemeentearchief” (Toegangnummer: 0167-01, Archieftitel: Gasthuis, Weeshuis en Oude mannen-, vrouwen- en weeshuis te Scheveningen, nummers 084 en 096).
 105. “Collectie Webpagina’s van de Gemeente Den Haag” ….Een andere Dirk van der Woert verklaarde 12 mei 1397 zijn broer Pieter Hughen……..schuldverklaring t.g.v. Dirk van der Woert (rente gevestigd op huis aan…..).
 106. “Haagse Elite tot 1572, S- Sybrantsz. Cornelis”, door Fred van Kan, Haags Gemeentearchief.
 107. “Ridderschap in Holland, Portret van een adellijke elite in de late Middeleeuwen”, door Antheun Janse, Tweede, herziene druk, Hilversum, Verloren 2009, blz. 31 t/m 36 en74 t/m 81.
 108. “Wapenboek van het Hoogheemraadschap van Delftland”,Wapens en biografieën van de baljuws, dijkgraven en hoogheemraden van Delftland (1282-1780), door H.K. Nagtegaal, een uitgave van de Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’, 2010, blz. 11,39,40 en 67.
 109. Doctoraalscriptie van de Heilige Geest Weeshuis in Leiden, “Het moeilijke Leven, het leven van Hervormde Leidse wezen in de periode 1775-1812”, Geschiedenis, Rijksuniversiteit Leiden, maart 1996.
 110. “De borgen voor Gijsbert van Amstel en Herman van Woerden”, door B. de Keijzer, mei 2011, een uitgave van de Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’ (O. V.), blz. 31 t/m 37 en 71.
 111. “Het Reeuwijkse land. De landschapsgeschiedenis van een ‘merkwaardig’ gebied.”, door Sophie Visser, Tweede ongewijzigde herdruk 2009, Walburg Pers.
 112. “1001 Vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis”, samengesteld door Els Kloek, uitgeverij Van Tilt Nijmegen, 2013, 12: Machteld van Brabant (ca.1200-1267) en 965: Servaes, Mary (1919-1998).

IIIGEDRUKTE BRONNEN op CD-ROMS

A. Cd-roms I en II, “NEDERLAND’S ADELSBOEK” 1924 – 1987, CBG. Bij bronvermelding:AB, bladzijden, onderwerp en/of een nummer in het artikel (een leen), schijver.

 1. AB, vanaf 485, “VAN FOREEST”.

B. Cd-roms I en II, “NEDERLAND’S PATRICIAAT” 1910 – 2006, CBG. Bij bronvermelding:PB, bladzijden, onderwerp en/of een nummer in het artikel (een leen), schijver.

 1. PB, 10, “VAN BEEST”.
 2. PB, 155, “REESER”.
 3. PB, 190, “IMMINK”.
 4. PB, 183, “DE HOCHEPIED”.
 5. PB, 383, “VAN DER MIEDEN”.
 6. PB, 129, “VAN EVERDINGEN”.

C. Cd-rom60 JAARBOEK 1947 – 1996 EN MEDEDELINGEN 1947 – 1994“, (JB), Centraal Bureau voor Genealogie (CBG).Bij bronvermelding:JB jaar, bladzijden, onderwerp en/of een nummer in het artikel (een leen), schijver.

 1. “Portret van een jong gestorven bruid? of: een Utrechts raadsel, aantekeningen bij enige portretten op het kasteel Sypesteyn te Loosdrecht”, door Jhr. F. G. L. O. van Kretschmar, Jaarboek CBG 1970 blz. 65 tot 85.
 2. “De familie Gout in het Graafschap Buren, Stad en land van Vianen, Utrecht, Alkmaar en ’s Gravenhage”, door Mr. Dr. L. de Gou. Jaarboek CBG 1983 blz. 114 tot 116.
 3. “Trouwboek 1559-1571 van de R.K. Parochie St. Jacob te Utrecht”, blz.215, Jaarboek CBG 1961.
 4. “Een boer is geen edelman”, zestiende-eeuwse conflicten over riddermatigheid in de Neder-Betuwe, Bijlage 2: Genealogische fragmenten, door N. Plomp. Jaarboek CBG 1993 blz. 115 tot 117.
 5. ” ’n Familieboek Van Sorgen”, door W. Muusse, Jaarboek CBG 1957 blz. 143tot 148.
 6. ” Het ambacht van Monster Ao 1378″, door Jan Emmens, Jaarboek CBG 1969 blz. 204 en 211.

D. Cd-roms I t/m IVFAMILIES IN ZUID – HOLLAND (FZH), www.DutchGenealogy.com, L.C., 2001. Bij bronvermelding:FZH, jaar, bladzijden.

E. Cd-romsI enII60 JAAR ONS VOORGESLACHT (OV). Maandblad van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie.Bij bronvermelding: OV jaar, bladzijden, onderwerp en/of een nummer in het artikel (een leen), schijver.

 1. OV 1978, 464, “De leenkamers van de lenen van Wassenaar”, 146B,147, door C. Hoek.
 2. OV1991, 13, “Acten betreffende De Lier, Maasland en Schipluiden”, 7, door C. Hoek.
 3. OV 1980, 384, “Petronnela van der Spijck, een Haagse te Katwijk”, 12-13, door Mr. E. van Weel.
 4. OV 1971, 8,9 en 12,”Leiderdorp; Lenen van de Domproostdij te Utrecht, gelegen in de provincie Zuid-Holland”, 9, 10 en 11, door Dr. ir. C. Baars.
 5. OV 1971, 372 t/m 381,”Een geslacht van Leeuwen”, door W. van Duijn.
 6. OV 1976, 211 en 212, “De descendenten van Jan Symonsz. landmeter te Gastel, in het bijzonder de tak Indervelden”, III 6., IV, V, door Dr. ir. C. Baars.
 7. OV 1974, 100 t/m 101, “Repertorium op de lenen van de hofstadRaephorst te Wassenaar (1261-1674)”, 127 en 134, door C. Hoek.
 8. OV 1989, “Kwartierstaat Van Zijl / Van Gaalen”, door Th. P. van Zijl.
 9. OV 1962, 84 en 85, “Repertorium op de lenenvan Honingen”, 90, door C. Hoek.
 10. OV 1983, 33 t/m 40, “Het register van de Heilige Geestmeesters van Maasland”, door C. Hoek.
 11. OV 1983, 21, “De Rooms-Katholieke / Gereformeerde familie (Van) Duijvesteijn uit Wateringen”, door K. J. Slijkerman.
 12. OV 1982, 283 en 284, “De Burgerlijke geslachten Van der Lek, (Van de(r)Leck, Van der Lecq, Verle(c)k”, VIIj.4., door A. M. Verbeek.
 13. OV 1998, 534 en 535, “Repertorium op de lenen van de hofstede Nijenrode, 1352 – 1677, (deel 2 en slot)”, 345, 345A, door J. C. de Kort.
 14. OV 1977, 411, “Repertorium op de lenen van de hofstede Voorne in Noord-Holland, Kennemerland, Waterland en Zeeland, 1230-1649”, 80A, door J. C. de Kort.
 15. OV 1997, 409 t/m 411, Repertorium op de lenen van de hofstede Voorne in Noord-Holland, Kennemerland, Waterland en Zeeland, 1230-1649″, 80, 80A, 80B, 81, door J. C. de Kort.
 16. OV 1978, 443A, 633
 17. OV 1991, 286 t/m 290, “Het register van het kapittel van Sint Adriaan te Naaldwijk”, door F. J. van Rooijen(register betreffende de familie Van der Woerd, 1336-1456).
 18. OV 1970, 188 en 119, “Repertoriumop de Grafelijke lenen in Maasland (1258-1648)”, door C. Hoek.
 19. OV 1989, 48, “Repertorium op de lenen van de hofstede Voorne, 1199-1648”, 80, door J. C. de Kort.
 20. OV 1976, 5 en 6, “Repertorium op de lenen van Langerak”, door J. C. de Kort.
 21. OV 1997, 35 en 36, “Repertoriumop de Grafelijke lenen in de Alblasserwaard, 1280-1650”, door J. C. de Kort.
 22. OV 1985, 67 en 68, “Repertorium op de lenen van de hofstede Arkel in de Alblasserwaard, 1317-1650”, 9, door J. C. de Kort.
 23. OV 1984, 409 en 410, “Vervalsing van een leenhof: Een leen van Gerard Van Voorne, 1317-1636”, 1, door J. C. de Kort.
 24. OV 1982, 328 en 329, “Repertorium op de lenen van de hofstedeMontfoort, 1362-1649”, 80,door J. C. de Kort.
 25. OV 1986, 530, “De leenhoven van de heren van Vianen; VIII De lenen in het land van Vianen”, door J. C. Kort.
 26. OV 1978, 301 t/m 306 en 328, “De leenkamer van de hofstad te Liesveld te Groot Ammers (circa 1341-1650)”, door C. Hoek.
 27. OV 1979, 367, “Repertorium op de lenen van de hofstede Egmond 1270-1850”, 54, door J. C. de Kort.
 28. OV 1987, 498, “Acten betreffende Schieland en Oost-Delfland c.a.”, 238, door C. Hoek.
 29. OV Jaarboek 1961, 11 en 25, “Register vande Heilige Geest te Naaldwijk”, f3, f.33,auteur is onbekend.
 30. OV 1983, 527, 573 en 585,”Repertorium op de grafelijke lenen in Monster 1242-1647″, 22, 22A, 22B en 71, door A. J. van der Valk.
 31. OV 1978, 129, 659, “De leenkamer van de Burcht te Leiden (1256-1744)”, 106, 30.
 32. OV 1976, 94 en 95, 103, “Repertorium op de lenen van de hofstad Egmond in Delfland, Schieland, Putten en IJsselmonde”, 18, 23.
 33. OV 1983, 487, “De leenkamers van de Heren van Egmond,de lenen van de hofstedeIJsselstein, 1310-1656”, 113, door J. C. Kort.
 34. OV 1987, 519,”Repertoriumop de lenen van de Graaf van Holland in Friesland ten oosten van hetVlie, 1308-1641″, 8, door J. C. Kort.
 35. OV 1973, 95, 102, 103, 106 en 107, “Repertoriumop de grafelijke lenen in de Lier, Schipluiden en Vlaardingen 1252-1648”, 31, 45, 47D, door C. Hoek.
 36. OV 1990, 425, 619 en 647, “De Delftse statenkloosters”, 51, 247 en 337, door C. Hoek.
 37. OV 1984, 412, “Grafelijkelenen te Schipluiden”, 16, 16A en 16S, door C. Hoek.
 38. OV 1982, 158 en 159, “Repertoriumop de lenen van de Lek en Polanen gelegen in Delfland, Schieland, op het eiland IJsselmonde en in de Lek (13e eeuw-1650)”, 51., door C. Hoek.
 39. OV????, 288, “????”, 164, door ???? (Drie vierdedeel van de ambachtheerlijkheid van Zomerland en Ramshil met toebehoren; ……).
 40. OV 1983, 125 t/m 127, “Het nageslacht van Philips van Duivenvoorde, eerste Heer van Polanen”, door Dr. A. W. E. Dek.
 41. OV????, 415, “????”, 237, door ???? (2 lijn land gemeen met Siburg Cornelis Ficany in 2 gemet in Groot Oosterland,….).
 42. OV????, 112 en 113, “????”, 11, door ???? (De aanwas voor het Cortambacht met de kijfzaten, …..).
 43. OV 1979, 375 en 411, “Repertoriumop de lenen van de hofstede Egmond 1270-1650”, 73,74, 150.67, door J.C. Kort.
 44. OV 1983, 487, “De leenkamers van de Heren van Egmond, de lenen van de hofstede IJsselstein 1310-1656”, 113, door J.C. Kort.
 45. OV1985, 2, “Repertoriumop de Grafelijke lenen ’s Gravenhage 1281-1650”, 3, door J. C. Kort.
 46. OV 1992, 423, Vervolg het derde “Schuldboekvan Rotterdam”, Archief van Schepenen nr. 761, GAR, door A. M. Verbeek.
 47. OV 1968, 172 t/m 186, “Kwartierstaat Van Schie-Burger”, door Mr. J. Nolen.
 48. OV 1982, 566 en 567, “Lenen van de hofstad Nijenrode, gelegen in de Lier, Maasland, Naaldwijk en Zouteveen”, 1, 1A, 1B,1C en 1D, door C. Hoek
 49. OV 1978, 99, 464 en 481, “De leenkamers van deHeren van Wassenaar”, 30, 147 en 182, door C. Hoek.
 50. OV 1986, 90, “De leenhoven van de Heren van Vianen”, III de lenenvan Goye, door J. C. Kort.
 51. OV 1989, 59, 74, 87, 103, 111, 315en 390, “Repertorium op de grafelijke lenen in Kennemerland 1203-1650”, 48, 78, 105, 107,127en 111,door J. C. Kort.
 52. OV 1963, 303, “Het huis te Crooswijck”, door C. Hoek.
 53. OV 1983, 428 t/m 433, “Repertorium op de grafelijke lenen in Naaldwijk 1198-1648”, 2, 4, 5, 7, 8, 14, 21 en 23, door A. J. van der Valk.
 54. OV 1989, 377, “Repertorium op de grafelijke lenen in Rijnland 1222-1650”, 288, door J. C. Kort.
 55. OV 1983, 277, “Repertorium op de grafelijke lenen in ‘s-Gravenzande 1276-1649”, 8, door A. J. van der Valk.
 56. OV 1968, 229 t/m 240, “Het archief van de Heerlijkheid Abbenbroek”, door C. Hoek.
 57. OV 1991, 286 t/m 290, “Het register van het Kapittel van Sint Adriaan te Naaldwijk”, ‘s-Gravenhage, door F. J. van Rooijen.
 58. OV 1990, 340 t/m 342, “Acten betreffende Schieland en Oost Delfland c.a.”, B enAB, door C. Hoek.
 59. OV 1987, 552 en 556, “Grafelijke lenen in Rijnland 1222-1650”, 79, 99, door J. C. Kort.
 60. OV 1985, 727 t/m 733, 735, 742, 746en 763, “Repertorium op de lenen van de hofstede Heemskerk 1319-1650”, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9A., 9B., 11, 12, 13, 14, 17, 27, 35, 64 en 66, door J. C. Kort.
 61. OV 1985, 699, 700, 701 en 704,”Repertorium op de lenen van de hofstede Teilingen 1258-1650″, 17, 25 en34,door J. C. Kort.
 62. OV 1984, 314 en 315, “Repertorium op de grafelijke lenen te Delft 1268-1648”, 11 en 15, door C. Hoek.
 63. OV 1988, 69, 74 en 82, “Repertorium op de lenen van deLek 1318-1666”, 14, 22 en 42, door J. C. Kort.
 64. OV 1988, 245, “Aanvullingen op reeds gepubliceerde repertoria op leenkamers die binnen het graafschap Holland hebben gefunctioneerd, 101 bis, door C. Hoek en J. C. Kort.
 65. OV 1990, 48 en 50, “Kwartierstraat van Zijl /van Gaalen”, door T. H. P. van Zijl.
 66. OV 1987, 337, 338, 340 en341, “Repertorium op de grafelijke lenenin de Krimpenerwaard, 1220-1650”, doorJ. C. Kort.
 67. OV 1993, 276, 277 en278, “Wie de brouck past… kijke om de Hoek”, door N. L. van Dinther, Poortugaal.
 68. OV????, 350 t/m 356, “De familie van Maria Hendriksdr. Van der Burch en Agatha Hendriksdr. Van der Burch, begijnen te Delft”, door Mr. Dr. V. A. M. Van der Burg.
 69. OV 2002, “Genealogie Smit”, door A. M. Hutchison en A. M. Hutchison – Kleijweg.
 70. OV 2005, 363 (…Aleweijn van der Woerdt…), “De oudste generaties van het geslacht Van denArent, alias van Strijen, in Dordrecht, Strijen en Cromstrijen.
 71. OV 1987, 1 t/m 38, “Een heel domme fout van de klerken van de graaf van Holland?”, door H. J. J. Vermeulen.
 72. OV 1983, 420 en 421, “De leenkamer van het huis Te Riviere te Schiedam (1276-1647)”, door C. Hoek.
 73. OV 1978, blz. 331, nr. 28., “Lenen van de hofstad te Liesveld te groot Ammers (1341-1650)”, door C. Hoek.
 74. OV Jaarboek 1961, blz. 13, “Register van de Heilige Geest te Naaldwijk”, door A. v. d. Naxel en C. Hoek.
 75. OV 1984, blz. 137, 140 en 263, “Acten betreffende Vlaardingen in diverse archieven”, door C. Hoek

F. Cd-romsI, II en III, 100 jaargangen 1883-1983 van de DE NEDERLANDSCHE LEEUW (NL).Tijdschiftvan het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde.Bij bronvermelding:NL jaar, bladzijden, onderwerp en/of een nummer in het artikel (een leen), schijver.

 1. NL????, 255 t/m 258, bij korte mededeling, “Van Egmond te Leiden”.
 2. NL 1938, 513 en 514, bij korte Mededeelingen, “Het Geslacht Lieftinck”, met stamboom.
 3. NL 1938, 87, “Eenige nadere gegevens over het Utrechtsch van Beest” (later van Voorst van Beest).
 4. NL 1911, 102, vragen en antwoorden “Mansveld”.
 5. NL 1938, 315, “De herkomst en de eerste generaties van het geslacht Lieftinck”, door H.Mijnssen.
 6. NL 1888, 86, “Geslachten Meijn – de Bonvoost”.
 7. NL 1950, 241 en 242, “De Heeren van Goye”, door Dr. P.G. F. Vermast.
 8. NL 1982, 283 t/m 286, “Heeft de Engelse hofschilder Sir Peter Lely (alias Pieter van der Faes) in zijn jeugdte Deventerbij zijn ouders gewoond?”, auteur onbekend.
 9. NL 1977, 437, “Het geslacht Reus(s)en te Doetinchem en Doesburg”, door E. D. Heijns – Reussen en Jhr. Mr. R. C. C.de Savornin Lohman.
 10. NL 1938, 24 t/m 28, “De oudere generaties van het geslacht (van Voorst) van Beest”, door J. D. van Voorst van Beest.
 11. NL 1909, 183 t/m 186, “Stamreeks geslacht Graswinckel” (Vgl VIIe generatie in Nederland’s Adelsboek 1909.1.), W. W. v. R.
 12. NL 1979, 298 t/m 302, “Wecke, een genealogisch verwaarloosde officiersfamilie”, door Jhr. Mr. R. C. C. de Savornin Lohman.
 13. NL 1989, 264, “Van der Woert – Van Leeuwarden (1987, 407)”, door W. A. Wijburg.
 14. NL 1959, 443, Vragen en antwoorden: “Potter”, Utrecht, Ir. G. L. Meesters.
 15. NL 1950, 200 t/m 202 enz, “De Heeren van Goye”, door Dr. P. G. F. Vermast.
 16. NL 1941, 369 en 370, “De nakomelingen van Heer Dirck van de Merwede”, door J. P. de Man.
 17. NL 1938, 61 en 62, “De oudere generaties van het geslacht der Heeren van Egmond”, medegedeeld door Jhr. P. Beelaerts van Blokland.
 18. NL 1911, 275 en 276, “1393, April 1, Akte van verkoop van de helftin vier hofsteden onder Naaldwijk, genaamd Het Slop, met de renten daarvan , door Joncfr. Willaem van der Woerd, Heer Gheryt Bartouts dochter van Heemskerke aan Willaem van Naeldwyc, haar neef, die reeds de helftdaarvan bezit”, auteur onbekend.
 19. NL 1952, 151, “De middeleeuwsche Heeren van Asperen”, door Mr. K. N. Korteweg.
 20. NL 1959, 445 t/m 462, “De Oude Hofstede te Sassenheim en haar bewoners”, door L. J. Van der Klooster.
 21. NL 1952, 274 t/m 286, “Van Liesveld”, door Mr. J. W. Groenbeek.
 22. NL 1953, 371 t/m 379, “Van Liesveld”, door wijlen Dr. P. G. F. Vermast.
 23. NL 1954, 19 t/m 25, “Nogmaals van Liesveld”, door Mr. J. W. Groenbeek.
 24. NL 1938, 197 t/m 201, “Heer Gerrit van Egmond en zijn nakomelingen”, door J. P. de Man.
 25. NL 1923, 323 t/m326, “Jongere takken van het geslacht van Wassenaer, vóór 1300 daaruit voortgesproten”, door Jhr. Dr. W. A. Beelaerts van Blokland.
 26. NL …., 272 t/m 278, “De Vicarie van Abbenbrouck en het geslacht van Hogendorp”, door G. B. CH. van der Feen.
 27. NL 1920, 35 t/m 42, “Nog eens de Heerlijkheid en de Heeren van Abbenbroek”, door wijlen G. B. CH. van der Feen.
 28. NL …., 240t/m 253, “De heerlijkheidAbbenbroek en het geslachtVan Abbenbroec”, door C. Hoek.
 29. NL 1917, 258 t/m 270, “Bijdrage tot de geschiedenis van de Heeren van Abbenbroek en hun aanverwante geslachten, de Heerlijkheid Abbenbroek en de vicarie op het altaar van St. Lucas in de N. K. te Delft”,door G. B. CH. van der Feen.
 30. NL 1953, 201 t/m 210, “Bij een grafzerk in de Ned. Herv. Kerkte De Lier” (Aantekeningen betreffende Tou van der Burch en van Vliet van der Woert), door D. van Baalen.
 31. NL 1918, 157, “Korte mededelingen”, Burch (van der), door B. v. T. P?
 32. NL 1918,23 t/m 27, “Enigeoude grafzerken in de kerk van Abenbroek”, door D. W. van Dam.
 33. NL 1953, 360 en 402, “Het geslacht Dorrepaal en aanverwante geslachten”, XI 28 en XII 54, door Jhr. Mr. Dr. J. R. Clifford Kocq van Breugel.
 34. NL 1938, 513, Korte mededeelingen “Het Geslacht Lieftinck”.
 35. NL 1938, 315, “De herkomst en de eerste generaties van het geslacht Lieftinck”, VII, door H. Mijnssen.
 36. NL ????, 24 t/m 28, “De oudere generatiesvan het geslacht (van Voorst) van Beest”, door J. D. Van Voorstvan Beest.
 37. NL 1938, 87 en 88, “Eenige nadere gegevens over het ‘Utrechtsch’ geslacht Van Beest (later van Voorst van Beest), door J. D. Van Voorstvan Beest.
 38. NL 1911, 102, Vragen en Antwoorden, “Mansveld”, ‘s-Gravenhage, A. H. Martens.
 39. NL 1916, 152, ????
 40. NL 1888, 86, “Geslachten Meijn-De Bonvoost”, Haarlem, Aug. 1888, B. J. Bervoets.
 41. NL 1950, 240, 248 en 251(k. 205, na noot 458 is uitgevallen noot 458a), “De Heeren van Goye”, door Dr. P. G. F. Vermast.
 42. NL 1918, 211 t/m 214, “De eerste generatiën van het geslacht van Foreest.”, door Jhr. Mr. W. A. Beelaerts van Blokland.
 43. NL 1935, 200 t/m 202, “De maatschappelijke stand van de oude Van der Woert’s en Van Foreest-en.”, door Jhr. Mr. W. A. Beelaerts van Blokland.
 44. NL 1935, 171 t/m 176, “De bakermat van het geslacht Van Foreest.”, door Jhr. Mr. W. A. Beelaerts van Blokland.
 45. NL 1981, 43 t/m 59, “Mathildis de Foresto, het verhaal van een edelvrouwe en een koning.”, door J. Fox.
 46. NL 1928,290 t/m 301 en 354 t/m 360, “Bijdragen tot de kennis der middeleeuwsche geslachten van Holland en Zeeland. Deheeren van Voorne.”, door Dr. Henri Obreen.
 47. NL 1933, 176 e.v., “De paefeodale adel”, door De Monté Verloren.
 48. NL 1933, 8 t/m 10, “De heeren van Putten en van Strijen.”, door Dr. Henri Obreen.
 49. NL 1999, 67 t/m 74, “Drie generatiesvan Oudshoorn”, door H. J. Vermeulen.
 50. NL 1976, 378 t/m 380, “De wapens van knapen in de XIIIe eeuw”
 51. NL 1954, 180, “De Heren van Arkel”, door Mr. J. W. Groesbeek.
 52. NL 1966, 279 en 306, “Bijdrage tot de genealogie van het geslacht Van Arkel, bewerkt naar aantekeningen van + J. P. de Man”, door Pr. A. W. E. Dek.
 53. NL 1926, 203 tot 207 en 234 tot 237, “Bijdragen tot de kennis der middeleeuwsche geslachten van Holland en Zeeland”, door Dr. Henri Obreen.
 54. NL 1953, 360 en 402, “Het geslacht Dorrepaal en aanverwante geslachten”, door Jhr. Mr. Dr. J. R. Clifford Kocq van Breugel.

G. Cd-romsI, II en III, 1851 – 1960,DE NAVORSCHER (NAV). Een algemeen historisch tijdschift, met specialisatie op het gebied van genealogie, heraldiek en taalkunde.Bij bronvermelding: OV jaar, bladzijden, onderwerp en/of een nummer in het artikel (een leen), schijver.

 1. NAV 1895, 28 en 29, “Utrechtse Overluidingen”.
 2. NAV 1897, 333,”Utrechtse Overluidingen”.
 3. NAV ????, 239 t/m 249, “27. Elsevier”.
 4. NAV 1884, 254 en 255, “Brand (xxx, 431)”, anon.
 5. NAV 1940 en 1941, “Jan van Naaldwijk en zijn geslacht, Proeve van eene geschiedenis van het geslacht van Naaldwijk, (genealogisch en historisch)”, door Dr. L. M. G. Kooperberg.
 6. NAV 1903, “Lijste van de kelders ende ingangen”, der selver van de graffsteden ende anderen plaatsen in de Catharynen Kercke gelegen al te samen in de caerte daervan synde met nombers aengewesen,auteur niet bekend.
 7. NAV 1882, 92 t/m 94 “Voirofferen”, door G. H. J. C. Eschauzier.
 8. NAV 1883, 214, “….Rietstap’s Hrmorial geeft als wapenBoel v. Heemskerk….”, anom.

H. Cd-rom, 1897 – 1920,DE WAPENHERAUT (WH).Maandbladgewijd aan geschiedenis, gelacht-, oudheidkunde, enz. Bij bronvermelding:WH jaar, bladzijden, onderwerp en/of een nummer in het artikel (een leen), schijver.

 1. WH 1907, 14 t/m 17, “Bijdrage tot de genealogievan het Utrechtse geslacht van Muyden”, door L. Calkoen.
 2. WH 1900, 225 en 226, “Eene geforceerde Geldlening, Anno 1572, Den Haag”, M. G. Wildeman.
 3. WH 1905, 203, “Aanteekeningen omtrent de Regeeringsfamilieën van ’s Gravenhage en Scheveningen”, M. A. van Rhede van der Kloot.
 4. WH 1902, 344 en 404, Aanteekeningenuit de Rentmeesters rekeningen der Groote of Jacobskerk te’s Gravenhage, Loopende over het tijdvak 1577-1584″.
 5. WH 1914, 337,338 en 373; WH 1915, 223, “Genealogie van het Geslacht Van Kinschot”, door Jhr. C. Ph. L. Van Kinschot, te Tiel.
 6. WH 1907, 119 en 122,”Bevelboek 5, 22 juni 1417-1421″, dit artikel is van de hand van wijlenI. H. Scheffer.
 7. WH 1901, 87, “Geschiedenis en Genealogie van het geslacht Van Wassenaer (vervolg en slot)”, X3., auteur onbekend.
 8. WH 1910, 103 en 110, “Grafboek van de Oude Kerk der stad Delft, zich bevindende in het museum Meermanno – Westreenianum te ‘s-Gravenhage. Copie van het Handschift VII 68 van het museum”, 17 en XII.1., door Mr. L. G. N. Bouricius.
 9. WH 1906, 139 en 169, bladvullingen; “Oude Grafzerken” en boekaankondigingen door Siluaticus; “Beschijvingder Grafsteenen in de Ned. Herv. kerk te Abbenbroek en Geschiedkundige Naamlijst van de Predikanten dier Gemeente” door J. Kuyper Hz., Uitgever D. Moerman, Brielle.
 10. WH 1902, 344 en 404, “Aanteekeningen uit de Rentmeestersrekeningen der Groote of St. Jacobskerk te ‘s-Gravenhage”, Loopende over het tijdvak 1577-1584.
 11. WH 1905, 203, 330,”Aantekeningen omtrent de Regeerings-familieën van ‘s-Gravenhage en Scheveningen”, door M. A.van Rhede van der Kloot.
 12. WH 1911, 339 en 340, “De Grafboeken der Nieuwe Kerk te ‘s-Gravenhage”, bewerkt door W. baron Snoucknert van Schauburg.
 13. WH 1904, 298 t/m 303, “De geslachten van Teijlingen”, door D. J. M.Wüstenhoff.
 14. WH 1914, 337, 338 en 373, “Genealogie van het geslacht van Kinschot”, door Jhr. C. Ph. L. van Kinschot, te Tiel.
 15. WH 1915, 221 t/m 224, “Genealogie van het geslacht van Kinschot”, door Jhr. C. Ph. L. van Kinschot, te Tiel.
 16. WH 1903, 229 t/m 244 en 293 t/m 308 en 357 t/m 372 en 437 t/m 458, “Het Ridderlijk geslacht van Heemskerk in de Middeleeuwen.”, Amsterdam, door Mr. H. J. Koenen.
 17. WH 1909, toegevoegd G&HB, 431,”De tak van het geslacht Persyn, welke geheeten was Persyn van Ouwendijck”, door Jhr. Mr. E. B. F. F. Wittert van Hoogland.