Boudewijn(Boudijn)HARTvanderWOERT.jpg

Boudewijn (Boudijn) HART van der WOERT. Uit het WAPENBOEK van het Hoogheemraadschap van Delfland, door H.K. Nagtegaal, 2010, Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *